5TW-AMS6H-____
U → M
Double USB-A (15W) (18W)
B → E
USB-A & USB-C (15W) (20W)
C → V
USB-C (27W) (45W)
Z → S
USB-C (18W) (25W)

NEW USBs: POWER JUST GOT BETTER, FASTER, SMARTER.

AAA612
AAAAA
AAAD
AAAUU AAAMM
AAAUX AAAMX
AUAH12 AMAH12
AUAYR AMAYR
AUC6H AMS6H
AUCAY AMSAY
AUCD AMSD
AUCH12 AMSH12
AUCYR AMSYR
AUCYX AMSYX
AUUAX AMMAX
AUUD AMMD
AUZAR AMSAR
AUZAX AMSAX
RAUAR RAMAR
RAUCR RAMSR
RAUD RAMD
XAUAX XAMAX
XAUCX XAMSX
XAUD XAMD
AAABX AAAEX
ABAH12 AEAH12
ABAYR AEAYR
ABZAR AESAR
ABZAX AESAX
RABAR RAEAR
RABD RAED
XABAX XAEAX
XABD XAED

Module Color

Plated Finishes on ABS
Unicolor™
Module & Trim Plate / Bezel Finishes
Unicolor™ Antipathogenic
Module & Trim Plate / Bezel Finishes

Trim Finish Color

Plated Finishes on ABS
Solid Metals
Powder Coated Steel